preskoči na sadržaj

Osnovna škola Sveta Klara

Login
Kalendar
« Studeni 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

 
Android Vrijeme yr.no

 

 

Dodaj stranicu u favorites

ZAŠTITA PRIVATNOSTI NA FB
 
PONUDE ZA TURISTIČKE AGENCIJE

 
 

Webcam Live

web kamera uživo s Trga bana Jelačića - Zagreb

 

 
 

 

Flag Counter

 

Tražilica
UDŽBENICI

KATALOG OBVEZNIH UDŽBENIKA

Korisni linkovi
Edukacija

Skole.hr

Portal za udaljeno ucenje - Nikola Tesla
eLektire
eKnjiznica


online enciklopedija
Tour de Matour
Skolska ucilica
Ucilica - prometna kultura

RJEŠAVANJE ZADATAKA IZ MATEMATIKE

PRIČE ZA DJECU

Super Mario igre

 

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA o provedenom natječaju za radno mjesto strični/a suradnik/ca knjižđničar/ka , 1 izvršitelj/ica

Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto kuhara/ice

OBAVIJEST KANDIDATIMA o provedenom natječaju za radno mjesto učitelj/ice razredne nastave, 2 izvršitelja/ice


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA
ZAGREB,MRKŠINA 42
KLASA:112-07/18-01/10
URBROJ: 251-173-18-1
U Zagrebu, 30.10.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17,68/18) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb
raspisuje dana 30.10.2018.

NATJEČAJ
za radno mjesto

1.STRUČNI SURADNIK /ICA –PSIHOLOG- stjecanje prvog radnog iskustva- pripravništvo
- 1 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), na 12 mjeseci
Uvjeti :Prema općim propisima o radu, odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17,68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško
psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu NN(59/90, 27/93 i 7/96)
- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati/tkinje trebaju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma
Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
-životopis
-preslika dokaza o stručnoj spremi
-preslika domovnice odnosno dokaza o državljanstvu
-potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju, a prednost na ostale kandidate ostvaruju samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjavaju sve uvjete natječaja.

OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA
ZAGREB,MRKŠINA 42
KLASA:112-07/18-01/10
URBROJ: 251-173-18-1
U Zagrebu, 30.10.2018.

Telefoni: 6525-985 ravnatelj 6570-660 tajništvo 6570-629 pedagog
Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja  navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:
Osnovna škola Sveta Klara,
Mrkšina 42,
10020 Zagreb,
s naznakom: „ za natječaj- stručni suradnik/ica-psiholog- stjecanje prvog radnog iskustva-pripravništvo“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole u zakonskom roku.
Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

                                                             Ravnateljica
                                                             Tajana Babić


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA
ZAGREB,MRKŠINA 42
KLASA:112-07/18-01/09
URBROJ: 251-173-18-1
U Zagrebu, 25.10.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17,68/18)
Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb
raspisuje dana 25.10.2018.

NATJEČAJ
za radno mjesto

1.STRUČNI SURADNIK /ICA -KNJIŽNIČAR/KA
- 1 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno),zamjena


Uvjeti :Prema općim propisima o radu, odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17,68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu NN(59/90, 27/93 i 7/96)
- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati/tkinje trebaju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma
Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
životopis
preslika dokaza o stručnoj spremi
preslika domovnice odnosno dokaza o državljanstvu
potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju, a prednost na ostale kandidate ostvaruju samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjavaju sve uvjete natječaja.

OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA
ZAGREB,MRKŠINA 42
KLASA:112-07/18-01/09
URBROJ: 251-173-18-1
U Zagrebu, 25.10.2018.

Telefoni: 6525-985 ravnatelj 6570-660 tajništvo 6570-629 pedagog
Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja  navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:
Osnovna škola Sveta Klara,
Mrkšina 42,
10020 Zagreb,
s naznakom: „ za natječaj- stručni suradnik/ica-knjižničar/ka“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole u zakonskom roku.
Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

                                                   Ravnateljica
                                                Tajana Babić


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/18-01/07

URBROJ: 251-173-18-1

U Zagrebu, 18.10.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17,68/18) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 18.10.2018.

                                                        NATJEČAJ

                                                    za radno mjesto

1.UČITELJA/ICE  RAZREDNE NASTAVE

- 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme, zamjena 

Uvjeti :Prema općim propisima o radu,  odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17,68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/1996., 54/2001.)

- poslove učitelja razredne nastave može obavljati osoba koja je završila integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji  studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima.

-  uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati/tkinje trebaju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi

preslika domovnice odnosno dokaza o državljanstvu

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju, a prednost na ostale kandidate ostvaruju samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjavaju sve uvjete natječaja.

 

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja  navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf                       

 Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

 Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj- učitelj/ica razredne nastave“.                

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

 

                                                              Ravnateljica

                                                            Tajana Babić

 


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/18-01/08

URBROJ: 251-173-18-1

U Zagrebu, 18.10.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17,68/18) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 18.10.2018.

                                                        NATJEČAJ

                                                    za radno mjesto

1.KUHAR/ICA

  - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena 

Uvjeti :Prema općim propisima o radu,  odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17,68/18) ,Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se  obavljaju u osnovnoj školi(NN4/2014) i Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta OŠ Sveta Klara

  • poslove kuhara/ice može obavljati osoba koja ima završenu srednju školu-program kuhar odnosno KV kuhar i položen tečaj higijenskog minimuma

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi

preslika potvrde o položenom tečaju higijenskog minimuma

preslika dokaza o državljanstvu (domovnice)

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju, a prednost na ostale kandidate ostvaruju samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjavaju sve uvjete natječaja.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja  navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf                       

 Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

 

  Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

 

 Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj- kuhar/ica“.           

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

 

                                                              Ravnateljica

                                                            Tajana Babić

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb
raspisuje dana 25.09.2018.
                                                        NATJEČAJ
                                                      za radno mjesto

1.UČITELJA/ICE  RAZREDNE NASTAVE–STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
                            - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme          
  
Uvjeti :Prema  općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17).
Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
životopis
preslika dokaza o stručnoj spremi
preslika dokaza o državljanstvu (domovnice)
potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje
uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
   
 Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

  Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.
 Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole
  Osnovna škola Sveta Klara,
   Mrkšina 42,
   10020  Zagreb,
   s naznakom: „ za natječaj- učitelj/ica razredne nastave -stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.  

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
                                                          Ravnateljica
                                                              Tajana Babić

Obavijest kandidatima o provedenom natječaju za radno mjesto voditelja/ ice  računovodstva


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/18-01/05

URBROJ: 251-173-18-1

U Zagrebu, 03.05.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 03.05.2018.

                                                        NATJEČAJ

                                                    za radno mjesto

1.VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

  - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena 

Uvjeti :Prema općim propisima o radu,  odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17) ,Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se  obavljaju u osnovnoj školi(NN4/2014) i Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta OŠ Sveta Klara

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi

preslika dokaza o državljanstvu (domovnice)

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju, a prednost na ostale kandidate ostvaruju samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjavaju sve uvjete natječaja.

 

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja  navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima

 

iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf                       

 Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

 

 Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

 

 Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

 Mrkšina 42,

 10020  Zagreb,

 s naznakom: „ za natječaj- voditelj/ica računovodstva“.                  

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

                                                           Ravnateljica

                                                          Tajana Babić

 


Obavijest kandidatima o provedenom natječaju za radno mjesto spremača/ice

Obavijest kandidatima o provedenom natječaju za radno mjesto učitelja/ice  hrvatskog jezika

OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/18-01/04

URBROJ: 251-173-18-1

U Zagrebu, 14.03.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 14.03.2018.

                                                        NATJEČAJ

                                                       za radno mjesto

1.SPREMAČ/ICA

1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena 

Uvjeti :Prema općim propisima o radu,  odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17) ,Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se  obavljaju u osnovnoj školi(NN4/2014) i Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta OŠ Sveta Klara

 

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi

preslika dokaza o državljanstvu (domovnice)

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju, a prednost na ostale kandidate ostvaruju samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjavaju sve uvjete natječaja.

 

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja  navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima

 

iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf                       

 Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

 Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

 

 Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

 Osnovna škola Sveta Klara,

  Mrkšina 42,

  10020  Zagreb,

  s naznakom: „ za natječaj- spremač/ica“.                   

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

 

                                                                  Ravnateljica

                                                                   Tajana Babić


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA
ZAGREB,MRKŠINA 42
KLASA:112-07/18- 01/03
URBROJ: 251-173- 18-1
U Zagrebu, 14.03.2018.

                                                        NATJEČAJ

                                                      za radno mjesto

1.UČITELJA/ICE  HRVATSKOG  JEZIKA

- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena 

Uvjeti :Prema općim propisima o radu,  odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/1996., 54/2001.)

 

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi

preslika dokaza o državljanstvu (domovnice)

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju, a prednost na ostale kandidate ostvaruju samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjavaju sve uvjete natječaja.

 

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja  navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima

 

iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf                       

 Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

 

  Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj- učitelj/ica hrvatskog jezika“.                       

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

 

                                                           Ravnateljica

                                                           Tajana Babić

 


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/18-01/01

URBROJ: 251-173-18-1

U Zagrebu, 15.01.2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 15.01.2018.

                                                        NATJEČAJ

                                                     za radno mjesto

1.UČITELJA/ICE  ENGLESKOG  JEZIKA

- 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, zamjena 

Uvjeti :Prema  općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17).

 

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi

preslika domovnice

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju, a prednost na ostale kandidate ostvaruju samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjavaju sve uvjete natječaja.

                       

Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj- učitelj/ica engleskog jezika“.           

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

                                                           Ravnateljica

                                                          Tajana Babić


 

preskoči na navigaciju